Trine Tengesdal ny barne- og ungdomsleder

trineValg av nytt styre, økt kontingent, godkjenning av lånesøknad og orientering om nytt klubbhus stod på sakslista da Rosseland BK avholdt årsmøte for 2013 på Bryne kro og hotell onsdag.
Valgkomiteen hadde ikke lyktes med å komme med en innstilling til nytt styre, men årsmøte kunne med stor begeistring klappe inn Torfinn Edland til gjenvalg som styreleder.

Trener for 2007-kullet, Trine V. Tengesdal, ble til like stor begeistring valgt inn som ny barne. og ungdomsleder, og deler ansvaret for den voksende barnegruppa sammen med Judith S. Håland (gjenvalg som styremedlem).

Heine Schea, Hans Bjørnar Tunheim, Per Haugland og Øyvind Tveit trer ut av styret, men utgjør ny valgkomite. Førstnevnte blir leder av denne.

Styret mangler et styremedlem, vararepresentanter og nestleder. Arbeidet med å rekruttere disse pågår fram mot ekstraordinært årsmøte i april.

Styremedlem Janne Nese og kasserer Sverre L. Bernt var ikke på valg.

Økt kontingent for barnegruppa ble vedtatt (fra 350,- til 450,-), mens øvrige kontingentsatser fastsettes på ekstraordinært årsmøte i april.

Regnskapet ble lagt fram og viser et lite underskudd i 2013.  Underskuddet skyldes økte investeringer og styret har tatt høyde for dette i budsjettet. Regnskapsrapporten var ikke endelig godkjent av revisor og blir dermed egen sak på ekstraordinært årsmøte.

Årsmøte godkjente låneopptak i forbindelse med bygging av nytt klubbhus og vedtok oppdatert lov/vedtekt for Rosseland BK.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.