Alle innlegg av Gunnar Stangeland

Om Gunnar Stangeland

Tidligere spiller og styremedlem i Rosseland BK. Har nå ansvar for nett og media i ballklubben.

Saksliste årsmøte 2019

Saksliste til årsmøte i Rosseland Ballklubb

Årsmøtet avholdes den 10. mars 2020 kl 1900 på Rosseland Ballklubb klubbhus

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge ordstyrer

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Opprette Bordtennis som egen gruppe i klubbe, melde klubben inn i Norges Bordtennisforbund.

Sak 10.02 Utvide styret med en representant fra bordtennisgruppa.

Sak 10.03 Ny sportsplan ​​​

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

​​Sak 11.1. Forslag fra styret:

•Opprettholde dagens satser for medlemskontingenter i klubben.

•Det blir en tilleggs kontingent på 200 kroner for idrett nr2.

•Dommere kontingent på 500kr.

Sak 12: Treningsavgifter – RBK har ikke treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg (se valgkomiteens innstilling)

16.1 ​Styreleder – Torfinn Edland- På valg

16.2​Nestleder – Knud Kjetland- På valg

16.3 ​Øvrige styremedlemmer:

​​Kasserer: Edle Heigre Gjerdevik 

Barneledere: Heine Schea & Judith S. Håland – På valg

Materialforvalter: Alf Inge Reime – På valg

Anleggsansvarlig: Jone Høyland- NY

Styremedlem/utleieansvarlig: Janne Nese – På valg

Styremedlem/dugnadsansvarlig: Ingunn Ree klar 

Styremedlem/A laget: Are Gabriel Høyland 

Styremedlem/ bordtennis: Jørn Martinsen(Forutsetter avgjørelse i sak 10.02) 

16.4 ​Varamedlemmer – ikke valgt pga styrets størrelse

16.5​ Kontrollkomité med minst to medlemmer – ikke valgt

16.6​ Styret foreslår gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

16.7​ Leder av valgkomiteen

16.8 ​Øvrige to medlemmer av valgkomiteen.

16.9 ​Varamedlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen
styret i Rosseland Ballklubb