Lagbilder 2002-2011

2010

A-laget 2011 : Ned f. v: Roar Skrettingland, Kristian H. Magnusson, Kenneth Grande, Enok Bore, Tom Eirik Fredriksen, Espen Bru, Håvard Hellvik, Anbjørn H. Tronerud.

Andre rekke fra v.: Arild Friestad (sportslig leder), Stig Rune Elvedahl (trener), Even Sel (kaptein), Roy Andrè Einarsen, Svein Arne Monsen, Jan Rune Hoff, Fredrik Mong, Jetil Sel (Ass. trener), Michael Karlsson (Keepertrener)Bak fra v: Ådne UNderhaug, Alf Georg Tjåland, Per Haugland, Jan Tore Lende Fadnes, Marius Bøe, Eirik Monsen, Håvard Salte og Ole Martin Tunheim.
(Foto.Tarjei Sel, Jærbladetl)

2010

A-laget 2010 : Ned f. v: Tom Eirik Fredriksen, Jan Rune Hoff, Ørjan Grødem, Roar Skrettingland, Kristian H. Magnusson, Lasse Johannesen, Roy Andrè Einarsen, Bjarte Apeland, Per Haugland, Espen Bru, Svein Arne Monsen.

Bak fra v.: Kjetil Sel, Joakim Olsen, Espen Bjelland, Endre Vollsund, Kjell Ove Taksdal, Even Sel, Håvard Hellvik, Eirik Monsen, Jonas Aarrestad, Håvard Salte, Dan Thorkildsen, Alf Georg Tjåland.
(Foto.Tarjei Sel, Jærbladetl)

A-laget 2009 : Ned f. v: Jan Rune Hoff, Per Haugland, Svein Arne Monsen, Tom Eirik B. Fredriksen, Lasse Johannesen, Roy Andre Einarsen, Stig Rosseland, Peter Mörk (trener)

2. rekke f.v: Kjetil Sel (trener), Kjell Ove Taksdal, Ronny Ponni Einarsen, Alf Georg Tjåland, Håvard Salte, Espen Bru, Robel Fesshaie, Kenneth Holen.


A-laget 2008 : Ned f. v: Alf Johan Risholm Hansen, Robel Fesshaie, Bjarte Apeland, Svein Arne Monsen, Roy Andrè Einarsen, Enok Bore, Kenneth Holen, Trond K. Tveit, Per Haugland, Peter Mörk (trener)

2. rekke f.v: Kjetil Sel (Ass. trener), Anders Törmä, Per Sigve Kleppe, Ronny Ponni Einarsen, Espen Bjelland, Øyvind Harestad, Kenneth Brown, Frode Eriksen, Espen Bru, Stig Rosseland, Kjell Ove Taksdal, Torfinn Edland (leder)

Hugo Hansen, Eivind Karlsbakk, Per Asle Horpestad, Ådne Eikeland, Jo Åge Undheim, Håvard Hellvik og Alf Georg Tjåland var ikke tilstede da bildet ble tatt.


A-laget 2007 : Ned f. v: Peter Mörk, Bjarte Apeland, Per Sigve Kleppe, Øyvind Harestad, Alf Johan Risholm Hansen, Roy Andrè Einarsen, Pierre Hatjoullis, Lasse Johannesen, Gunnar U. Stangeland.

2. rekke f.v: Kjell Ove Taksdal, Espen Bru, Henrik Aa. Hansen, Enok Bore, Torfinn Johansen, Ronny Einarsen, Trond K. Tveit, Frode Eriksen, Jo Åge Undheim, John S. Holm.

Rune Kenneth Nygård, Ådne Søyland, Stig Rosseland, Hugo Hansen, Eivind Karlsbakk, Erik Brunes, Bjarte Brunes og Trond Bjørnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.


A-laget 2006 : Ned f. v: Bjarte Apeland, Ådne Søyland, Carl Fredrik Hjelle, Frode Eriksen, Roy Andrè Einarsen, Anders Törmë, Erik Brunes, Torfinn Johansen, Trond Tveit, Ingmund Egeland, Henrik Aavitsland Hansen

2. rekke f.v: Gunnar U. Stangeland, Alf Johan Hansen, Ronny Ponni Einarsen, Ivar Vinjerud, Heine Schea, Kjell Ove Taksdal, Enok Bore, Erik Westby, Øyvind Harestad, Jo Åge Undheim, Sigmund Mjølsnes, Espen Bru og Bjarte Brunes. Gøran Håland, Lasse Johannesen, Rune Kenneth Nygård og Stig Rosseland var ikke til stedet da bildet ble tatt.

A-laget 2005 : Ned f. v: Stig Rosseland, Lasse Johannesen, Ådne Søyland, Gunnar U. Stangeland, Per Arne Hadland, Terje Haugland, Torfinn Johansen, Heine Schea.

2. rekke f.v: Håkon Wiedsvang, Øyvind Harestad, Frode Eriksen, Espen Bru, Bjarte Brunes, Ronny Ponni Einarsen, Kjell Ove Taksdal, Morten Sørensen og Geir Taule.


A-laget 2004 : Ned f. v: Arild Heskje, Roy Andrè Einarsen, Bjarte Apeland, Ole Petter Malmin, Glenn Time, Jo Laland, Lasse Johannesen, Frode Eriksen, Bent Apneseth

2.rekke: Sverre Aune, Ørjan Lie, Heine Schea, Johan Lende, Jo Åge Undheim, Gunnar U. Stangeland, Bjarte Brunes, Morten Sørensen og Terje Haugland


A-laget 2003 : Ned f. v: Ådne Søyland, Lasse Johanessen, Lars Ove Straumland, Per Arne Hadland, Tor Rune Ree, Frode Eriksen, Torfinn Johansen, Bjarte Apeland, John S. Sægrov, 2. rekke: Trond Tveit, Morten Sørensen, Jo Åge Undheim, Gunnar U. Stangeland, Rolf Frøyland, Kjell Ove Taksdal, Terje Haugland, Sverre Aune, Kenneth Larsen og Ingve Steinsland


A-laget 2002 : Ned f. v: Frode Eriksen, Ørjan Lie, Ola Fintland, Pierre Hatjoullis, Ove S. Olsen, Lars Ove Straumland, Carl Fredrik Hjelle, Johan Lende.Øv. f.v: Sverre Aune, Morten Sørensen, Øyvind Harestad, Kjell Ove Taksdal, Torfinn Johansen, Terje Haugland, Knut Ove Kristensen, Geir Taule, Ådne Søyland.