Leige av klubbhus


Det er ikkje lenger råd å leige klubbhuset til private arrangement.

Ballklubben har dagleg aktivitet på klubbhuset og kan difor ikkje lenger tilby utleige.