Barnegruppa

Velkommen til Barnegruppa i Rosseland Ballklubb

Me er miljøklubben på Bryne, eit idrettslag for born og vaksne i Rosseland-krinsen.
Smil og stil har vore i sentrum sidan 1979, me ynskjer og å vere det naturlege samlingspunktet for krinsens born.
ALLE er velkomne, ALLE skal vera med!

Me har fotballtilbud for alle mellom 5 og 12 år