Retningslinjer for barneidretten

I Rosseland er vi opptatt av å ha kontinuitet i arbeidet vårt. Vårt valgspråk (visjon) er:

NATURLIG SAMLINGSPUNKT FOR KRINSENS BARN. HER ER ALLE VELKOMMEN OG ALLE SKAL VÆRE MED

Vi har også utarbeidet retningslinjer som skal være førende for alle lag og alle alderstrinn. Dette er gode retningslinjer som har til hensikt å ivareta alle barn på en skikkelig måte.

Vi har stort fokus på at trenere skal ha gode arbeidsvilkår, for vi er sikker på at er de fornøyd så smitter dette over på ungene og kvaliteten i det tilbudet vi tilbyr.

Retningslinjer 5-9 år
Retningslinjer 10-12 år