Styret i Rosseland BK

Styret i Rosseland Ballklubb består i 2024 av følgende medlemmer:

Lenkje til styremøtereferat

Terje Aasen, leiar
47462231

Atle Serigstad, nestleiar

Edle Heigre Gjerdevik, kasserar
91152497, kasserer@rosselandbk.no

Marte Dale, Barne – og ungdomsleiar
45857024, martemoldale@gmail.com

Sindre Meling,
Barne – og ungdomsleiar
95890265

Janne G. Nese, styremedlem
970 963 96, janne.g.nese@gmail.com

Hanne Kristiansen, materialforvalter
97155652, hanne_thue@hotmail.com

Are Gabriel Høyland
, styremedlem
47623219, arehoyland@gmail.com

Martin Garvik, styremedlem bordtennis
martin@gmail.com

Trond Tengesdal, ungdomsrepr.
95224994

Hege Gustavson Sandstøl, dugnadsansvarleg
98832575, heggypeggy@hotmail.com

Oversikt over kontaktpersoner i Rosseland Ballklubb

Oversikt over tidligere ledere i Rosseland Ballklubb
Rosseland BK – i Brønnøysund registeret