Trenere 1979-2023

Rosseland Ballklubbs trenere A-lag 1979-2023

Hovedtrener:
Ass. trener:
Oddbjørn Fosse (1979-1980)
Inge Oddmund Håland (1981-1983)
Bjarne Undheim (1984-1986)
Jan Inge Lende (1987)
Sven Erik Fredriksen (1988)
Kjell Døhl (1988)
Bjørn Gulden (1989)
Bjørn Gulden
Geir Olsen (1990)
Geir Giljarhus (1991-1992)
Bjarne Undheim
Jan Inge Lende (1993)
Jan Inge Lende (1994-1995)
Jan Inge Lende
Jo Laland (1996)
Jo Laland
Terje Åsen (1997)
Jo Laland
Einar Otto (1998)
Jo Laland
Vidar Apeland (1999)
Jo Laland (2000)
Odd Arne Tjåland
Pierre Hatjoullis (2001)
Morten Sørensen
Torfinn Johansen (2002-2003)
Bent Apneseth
Jo Laland (2004)
Torfinn Johansen
Morten Sørensen (2005)
Torfinn Johansen
Bjarte Brunes (2006)
Peter Mörk (2007)
Peter Mörk
Kjetil Sel (2008-2009)
alfgeorgtjåland
Alf Georg Tjåland
Kjetil Sel (2010)
 
Stig Rune Elvedahl
Kjetil Sel/Even Sel (2011)
 
Stig Rune Elvedahl
Stian Bore (2012)
 
Stian Bore
Alf Georg Tjåland (2013)
alfgeorgtjåland
 
Oddgeir Salte
Paul Ove Laland (2014)
alfgeorgtjåland
 
Oddgeir Salte
Kai Ove Stokkeland (2015)
Kai Ove Stokkeland
Geir Atle Undheim (til juni 2016)
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland (2016)
Oddgeir Salte (fra juni 2016)
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland (2017)
Kenneth Monsen (fra januar 2017)
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland (2018)
Kennth Monsen/Paul Ove Laland
alfgeorgtjåland
Kai Ove Stokkeland
Kai Ove Stokkeland (2019-)
Paul Ove Laland
alfgeorgtjåland