Leige av klubbhus


Medlemmar og vener av Ballklubben kan leiga selskapslokaler i det nye klubbhuset til Rosseland Ballklubb.

Klubbhuset kan og leigas av medlemmer til selskap/barneselskap på vekedager og selskap, dåp, konfirmasjon og andre lukka selskap i helgene.

Klubbhusansvarlig er Janne Nese, all utleige må koordineras med Nese.
janne.g.nese@gmail.com – 970 963 96

Pris for å leige av selskapslokaler i helgene er kr 2000 + utvask.
Barneselskap og mindre tilstelninger i vekedager koster kr 500.

Klubbhuset er utstyrt med fullt kjøkken, det er servise til 60 personer.
Det er og mogleg å nytta prosjektor og lerret, evt. TV og lydanlegg.