For foreldre

Dokument og oppslagsverk for foreldre

Barnegruppa i Rosseland BK sin Facebookgruppe

Fakta, info og kontaktopplysning Rosseland BK

Kontakt
Kontaktpersoner  klubb
Kontaktopplysninger lag

MinFotball – kampoversikt
Kampoversikt
MinFotball App

NFF
NFFs verdier og virkemidler knyttet til barnefotball

Regler
Regler barnefotball (oppdatert 2016)

Rosseland BK sine retningslinjer
Retningslinjer barn 5-9 år
Retningslinjer barn 10-12 år