Skademelding

Spiller i Rosseland BK og skadet, hva gjør jeg?

Dersom du er spiller i Rosseland bk, og har blitt skadet på trening eller i
kamp , er det viktig at du benytter deg av følgende prossedyre for at
fotballforsikringen skal dekke skaden, og for snarest mulig oppfølging:
https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/

https://partner.agsforsikring.no/nff/

1. Send inn skademeldingsskjema:

2. Du blir kontaktet av Idrettens Helsesenter i løpet av 24 timer, og får
oppfølging og videre veiledning fra der.

Informasjon til skjemaet:
Idrettens Helsesenter har flere av de samme legene, og ekspertene som
landslaget benytter og har store ressurser og muligheter for MR osv. ved
alvorlige skader. Se ellers linken under for mer info.