Styret i Rosseland BK

Styret i Rosseland Ballklubb består i 2022 av følgende medlemmer:

Lenkje til styremøtereferat

Torfinn Edland, leiar
909 52 017, edlandtorfinn@gmail.com

Knud Time Kjetland, nestleiar
932 35 522,  knud-kjetland@hotmail.com 

Edle Heigre Gjerdevik, kasserar
kasserer@rosselandbk.no

Janne G. Nese, styremedlem
970 963 96, janne.g.nese@gmail.com

Hanne Kristiansen, styremedlem
97155652, hanne_thue@hotmail.com

Are Gabriel Høyland
, styremedlem
47623219, arehoyland@gmail.com

Jørn Lambrechts Martinsen, styremedlem bordtennis
jornmartinsen@yahoo.com

Olav Stangeland Lygren, styremedlem
95799889, olavlygren@gmail.com

Marte Dale, styremedlem
45857024, martemoldale@gmail.com

Anette Mellemstrand, materialforvalter
988 26 943, a_mellemstrand@hotmail.com

Oversikt over kontaktpersoner i Rosseland Ballklubb

Oversikt over tidligere ledere i Rosseland Ballklubb
Rosseland BK – i Brønnøysund registeret