Styret i Rosseland BK

Styret i Rosseland Ballklubb består i 2023 av følgende medlemmer:

Lenkje til styremøtereferat

Knud Time Kjetland, leiar
932 35 522,  knud-kjetland@hotmail.com 

Atle Serigstad, nestleiar

Edle Heigre Gjerdevik, kasserar
kasserer@rosselandbk.no

Marte Dale, Barne – og ungdomsleiar
45857024, martemoldale@gmail.com

Sindre Meling,
Barne – og ungdomsleiar

Janne G. Nese, styremedlem
970 963 96, janne.g.nese@gmail.com

Hanne Kristiansen, styremedlem
97155652, hanne_thue@hotmail.com

Are Gabriel Høyland
, styremedlem
47623219, arehoyland@gmail.com

Jørn Lambrechts Martinsen, styremedlem bordtennis
jornmartinsen@yahoo.com

Olav Stangeland Lygren, styremedlem
95799889, olavlygren@gmail.com

Siren Harbo, materialforvalter

Oversikt over kontaktpersoner i Rosseland Ballklubb

Oversikt over tidligere ledere i Rosseland Ballklubb
Rosseland BK – i Brønnøysund registeret