Styret i Rosseland BK

Styret i Rosseland Ballklubb består i 2021 av følgende medlemmer:

Lenkje til styremøtereferat

Torfinn Edland, leiar
909 52 017, edlandtorfinn@gmail.com

Knud Time Kjetland, nestleiar
932 35 522,  knud-kjetland@hotmail.com 

Heine Schea ,  barne- og ungdomsleiar
97511044, heine.schea@lyse.net

Judith Sørensen Håland
, barne- og ungdomsleiar
93007912,  judith@teambygg.no 

Edle Heigre Gjerdevik, kasserar
kasserer@rosselandbk.no

Alf Inge Reime, materialforvaltar
air@trappeteknikk.no

Jone Høyland, anleggsansvarleg
joneho@online.no

Janne G. Nese, styremedlem (utleigeansvarleg klubbhus)
970 963 96, janne.g.nese@gmail.com

Are Gabriel Høyland, styremedlem
arehoyland@gmail.com

Ingunn Ree, styremedlem
ingunnree@gmail.com

Jørn Lambrechts Martinsen, styremedlem

Oversikt over kontaktpersoner i Rosseland Ballklubb

Oversikt over tidligere ledere i Rosseland Ballklubb
Rosseland BK – i Brønnøysund registeret